Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ergoterapi

Ergoterapi 

K-Klasserne har, som en del af Hjallerup Skoledistrikt, tilknyttet en ergoterapeut, som er tilgængelig på Klokkerholm Skole tre dage ugentligt. 

Ergoterapeuten indgår i det tværfaglige samarbejde med skolens øvrige personale.

Ergoterapeutens kerneopgave er at undersøge, forebygge, behandle og/eller kompensere for eventuelle aktivitetsproblematikker. Hun arbejder blandt andet med observation, vurdering, sansemotorisk screening, motorisk udredning, ergonomi samt vejledning i brug af hjælpemidler. Der ud over tilbyder hun også faglig sparring til kollegaer.

Ergoterapeuten arbejder ud far faktorerne i TRIV: Tilgængelighed, Relationer/Roller, Interesser og Vaner/Vilje. De fire faktorer er vigtige ressourcer for at eleverne kan have en aktiv hverdag og for at motivere eleven til aktivitet samt deltagelse.

Det overordnede formål er, at skabe sammenhæng mellem elev, aktiviteter og omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter der er meningsfulde for elevens hverdag.

Ergoterapeuten bidrager også til at skabe trivsel i socialt samspil med andre og støtter eleverne i at deltage i aktiviteter, i det omgang de er i stand til. Hun hjælper også eleverne med at udvikle nye færdigheder, der gør dem i stand til at mestre aktiviteter og dermed opnå en velfungerende hverdag. Heriblandt planlægning af aktiviteter, sanseintegration, arousalregulering, social færdighedstræning, hjemmebesøg samt rådgivning og vedledning til forældre.

Ergoterapeuten delter i den årlige Klassekonference i K-Klasserne samt i personalemøder og har derfor et bredt kendskab til eleverne. Der er også mulighed for at ergoterapeuten deltager i netværksmøder, VISO-møder mm., hvis det er nødvendigt. Forældre og elever kan desuden møde ergoterapeuten til K-Klassernes klubaftner eller i Krea-klubben.