Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvis dit barn har særlige behov

Alle har individuelle måder at lære på og forskellige behov for at opnå mest muligt udbytte af skolen og lykkes bedst. Derfor vægter vi på Klokkerholm Skole, at vi tilrettelægger en dagligdag ud fra en tanke om, at vi skal tage mest muligt hensyn til hinanden og respektere disse forskellige behov.

For at gøre dette bedst muligt samarbejdes der i teams omkring den enkelte klasse / årgang samt fagteams. Teamet har mulighed for at søge sparring og hjælp hos læringsvejleder, læsevejleder eller lærings-miljøvejleder.

Desuden har skolen tilknyttet en ergoterapeut, som kan hjælpe og vejlede ved behov.

Endeligt har skolen også mulighed for at få sparring af tilknyttet psykolog fra PPR.

Hvis elevens behov overstiger det, vi på skolen har mulighed for at imødekomme, kan det blive nødvendigt at indstille til et vidtgående specialundervisningstilbud (se link nedenfor).

Specialtilbud i Brønderslev Kommune

Ordblind

På Klokkerholm Skole anvendes den digitale ordblindetest eller tilsvarende test ved mistanke om ordblindhed af skolens læsevejledere.

Elever med ordblindhed tilbydes kvalificerende hjælpemidler, fx i form af AppWriter og tale til tekst, og de tilbydes derudover kurser i anvendelse af programmerne. Desuden sørger vi for, at de tilmeldes Nota. Der er mulighed for at låne en IT-rygsæk til brug på skolen og i hjemmet til elever med ordblindhed.

Lærerne sørger i fagene for, at tekster er scannet ind, så eleverne kan benytte hjælpemidlerne. Meget af undervisningen foregår via undervisningsportaler, der ligeledes er en god hjælp til elever med ordblindhed.