MENU
Aula_close Layer 1

Værdier og principper

Klokkerholm Skole er en traditionsrig skole, hvor nærmiljø, tætte relationer og godt fællesskab kendetegner dagligdagen. Desuden vægtes imødekommendhed,  faglighed og ordentlighed i dagligdagen højt.

I løbet af efteråret 2019 har det samlede personale arbejdet med at genbeskrive de grundlæggende værdier, vi mener, Klokkerholm Skole står på, og som vi ønsker, at Klokkerholm Skole fortsat skal stå på.

Arbejdet pågår stadig og forventes færdigt i løbet af foråret 2020, hvor elever og forældre igennem elevråd og skolebestyrelsen har haft mulighed for at bidrage til den endelige beskrivelse.