Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Bevægelseskultur

Strategi for implementering af bevægelseskultur i Klokkerholm SFO Fundament / fælles sprog.

Formål:  Hvorfor er kropslig dannelse vigtigt for os?

• Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn er aktive mindst en time hver dag.

 • Motion / bevægelse forebygger en række sygdomme.

• Positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som er en forudsætning for læring  

• Flere undersøgelser viser, at fysiske aktiviteter giver trivsel, positiv socialisering, selvværd og identitetsdannelse. 
 
Værdigrundlag:  Hvad betyder noget for os?

• Fællesskab / Relations dannelse  

• Sundhed. • Livsglæde.

• Trivsel. 
 
Baggrund / sammenhæng: Hvilket udgangspunkt har vi?

• Vi skal medvirke til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik, hvor krop, bevægelse og sundhed indgår. Og i bekendtgørelsen om krav til indholdet af mål og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger § 2 stk. 3 står der skrevet: Inddrage krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder hvilket omfang det sker i samarbejdet med idrætsforeninger eller lign. 

 
 
Handlinger/målrettethed. Vision:  

• Vores børn skal finde glæden ved at bevæge sig.

• Vores børn skal føle sig som en del af et fællesskab.

• Vores fysiske omgivelser skal være indbydende samt udnyttes til forskellige former for leg og bevægelse.

• Vi voksne er aktive og deltagende sammen med børnene.

 

Mål: Hvad vil vi gerne opnå?  

• At fysisk leg og bevægelse fortsat bliver en del af dagligdagen.

• At flere børn og voksne får lyst til og mulighed for at bevæge sig.

• At børnene får bevidstheden om deres egen krops formåen. 


Indsatser: Hvad skal vi gøre konkret?

• Opstille tydelige læringsmål.

• Fokus på legepladsens indretning og skabe attraktive legemiljøer.

• Fast struktur på bevægelsesaktiviteter. Hvem, hvornår og hvordan?

• Udarbejde en idebank for at blive mere alsidig og tilføre nye aktiviteter.  

• Inspiration til personalet via kurser. 

 
 
Tegn / succeskriterier: Hvornår er indsatsen en succes?

• Når fysiske aktiviteter bliver en naturlig del af dagligdagen.

• Når børnene selv sætter lege i gang.

• Når børnene mestre nye motoriske færdigheder. 
 
Læringsproces. Evaluering: Hvordan vil vi opsamle læring fra indsatser?

• Fast punkt på dagsorden med evaluering.

• I dialog med hinanden og med børnene.

• Feedback. 


Fælles forpligtelse: Hvordan vil vi sikre, at indsatsen følges op?

• Krop og bevægelse er et fast fokusområde i Brønderslev Kommune, så vi er forpligtet på at yde en indsats, evaluere og sætte nye skibe i søen.   
 
 
Synlighed / samarbejde. Forældre og bestyrelse: Hvordan vil vi sikre at forældrene involveres i vores arbejde med kropslig dannelse?

• Dokumentation. Via Face Book og billedcollager.  

• Stemningsbilleder fra dagligdagen / Øjebliksbilleder.

• Information i nyhedsbreve.  


Foreningsliv og lokalsamfund: Hvordan vil vi involvere foreningslivet og det øvrige lokalsamfund i vores arbejde med kropslig dannelse?

• Fortsætte vores samarbejde med Klokkerholm hallen.

• Udvikle vores samarbejde med de lokale foreninger / Invitere dem ind, der hvor der er mulighed.

• Lave udflugter til byens ”natur perler”/ Møllesøen.