Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Projekt Livsduelighed

Projekt Livsduelighed 

På Klokkerholm skole tilbydes livduelighedsprojekter til elever i KD, KE og KF i samarbejde med ungecenteret.

På Klokkerholm Skole arbejder vi ud fra det mindset, at læring og uddannelse ikke kun består i at lære de fagfaglige fag, men at den personlige og sociale læring er mindst lige så vigtig. Vi vil gerne være med at sende "hele" mennesker videre ud i verden, og derfor skal eleverne have de bedste forudsætninger for at klare sig ude i samfundet både fagligt og menneskeligt. Dertil kommer, at skolen ofte er vores elevers nærmeste/eneste netværk og denne læring derfor må finde sted her. Vi har også den fordel, at vi allerede har opbygget en relation til eleven og forældrene og derfor er vejen til udvikling kortere.

Eleverne kan i en periode have brug for ekstra hjælp eller støtte til nogle ting som normalt ikke varetages af skolen. Da flere af vores elever ikke ser mening i at lukke en fremmed ind i deres liv for en kortere periode, eller fordi det tager lang tid at opbygge tillid og relation til en ny, har vi set muligheden i, at kendt persoanle vil kunne varetage en udvidet funktion. At det er kendt voksne, skåner eleven, men samtidig han vi også hurtigere igangsætte et "projekt" og opnå succes, ud fra ønske eller en opstået situation/et opstået behov -vi kan i langt højere grad møde den enekelte hvor denne er. 

Alle projekter bliver vurderet og målsat individuelt i samarbejde mellem eleven, familien og "livsduelighedspersonen". Ligeledes vil de enkelte projekter ofte blive drøftet på netværksmøder inden de sættes i værk, da det i sidste ende er sagsbehandler, der skal dække udgifterne.

 

Af mulige livsduelighedsprojekter kan nævnes

-Bustræning til og fra skole, praktik, fritidsaktiviteter mm.

-Større selvstændighed i eget liv

-Støtte til at finde nye venner/vedligeholde venskaber

-Periodevis støtte til samtaler og strategier med henblik på at komme i skole når det er svært

-Deltage i fritidstilbud

-Støtte i hjemmet ift. relationsdannelse med henblik på skoleopstart

-Støtte til at besøge uddannelsestilbud samt bygge bro fra folkeskolen til videre forløb

-18+, hvad betyder det og hvilke muligheder og udfordringer er der?

-Støtte til mestring af eget liv uden kompenserende forældre

-Åbne op for det omgivende samfund

-Indblik i, og støtte til, at have et teenage-/ungdomsliv

 

Livsduelighedprojekter bevilliges af elevens rådgiver efter aftale med livsduelighedkoordinator Katrine Rohde. Herefter udfyldes der et skema for mål med indsatsen samt lægges en plan for forløbet.

 

Kontakt os

Katrine Rohde, koordinator

kalro@99454545.dk