Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Special SFO

K-Klassernes SFO

K-Klassernes SFO består både af en morgendel fra 06.15 og en eftermiddagsdel fra endt skoledag til 16.00. Desuden er der mulighed for SFO i skolernes ferie. Så vidt muligt, vil der være fællespasning i distriktet i uge 29 og 30.

K-Klassernes SFO er et tilbud til alle elever i K-Klasserne.

I K-Klassernes SFO forsøger vi at skabe sammenhæng mellem skoledagen og SFO'en. SFO'en holder til i samme lokaler som indskolingen, hvilket betyder at de fleste af børnene undgår et stort skift i hverdagen.

For de indskolingsbørn (0-3 kl.) som benytter SFO'en, betyder det, at børnene vil kunne bruge den samme plads som de bruger i skolen og de skamme spil og legetøj, på den måde bliver SFO-tiden både struktureret, genkendelig og forudsigelig.

Noget af de vigtigste i SFO'en er, at børnene har det sjovt mens de er der. Mens børnene har det sjovt, øver de sig bl.a. i udvikling af sociale kompetencer, at færdes i trafikken og i at danne relationer til de andre børn i SFO'en.

Når SFO'en begynder, efter endt skoledag, får hver elev lavet et skema med piktogrammer til resten af dagen, dette skema hænger ved barnets sædvanlige plads. Børnene har her mulighed for medbestemmelse ift. hvilke aktiviteter de vil lave i SFO-tiden. Her tager vi udgangspunkt i, hvad det enkelte barn kan rumme af valgmuligheder og der bliver også tilrettelagt hvor mange pauser det enkelte barn har behov for.

Personalet i SFO'en har stor erfaring med børn med en diagnose inden for autismespektret og har en stor viden indenfor området. Det er pædagoger fra alle K-Klasserne der bemander SFO'en i hverdage og ferier og det vil sige, at børnene kan møde pædagoger fra indskoling, mellemtrin og udskoling i SFO-tiden. På den måde bygger vi bro mellem afdelingerne og børnene lærer også de andre pædagoger at kende, hvilket er med til at gøre skiftene mellem indskolingen og mellemtrinnet lettere.

K-Klassernes SFO har også et tæt samarbejde med almenskolens SFO og det er derfor muligt at lege i almenskolens SFO eller få nye venner med ind i K-Klassernes SFO til leg.