Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fritid for ALLE

Fritid for ALLE

 

I Fritid for ALLE støttes børn og unge med funktionsnedsættelser med at blive en del af et fritidsfællesskab  

 

Fritidsvejlederen bygger bro mellem barnet/den unge og fritidsfællesskabet  

Fritidsvejlederne kan hjælpe med:  

· Sammen med barnet/den unge at afdække deres ønsker og interesser samt familiens muligheder ift. at begynde til en fritidsaktivitet  

· At finde det perfekte match mellem barnet/den unge og fritidsaktiviteten  

· At følge barnet/den unge til aktiviteten den første gang (gerne sammen med forældrene) 

· At sikre en god modtagelse i foreningen/organisationen  

· At støtte familien i at indmelde barnet/den unge i en forening/organisation  

· At støtte familien i at søge økonomisk støtte til kontingent og udstyr, hvis det er nødvendigt  

 

Hvem gælder tilbuddet for  

Fritid for ALLE er et tilbud til børn og unge i alderen 6-16 år, der har funktionsnedsættelser, og som ønsker at gå til en fritidsaktivitet. Det kan være børn og unge med fysiske, kognitive og/eller sociale funktionsnedsættelser. Tilbuddet gælder også børn og unge med symptomer på funktionsnedsættelser, men som ikke er diagnosticeret endnu. Fælles for målgruppen er, at de er i særlig risiko for at opleve social isolation, ensomhed og mistrivsel.  

 

Hvorfor er fritidsfællesskaber vigtige  

Ved at indgå i et fritidsfællesskab forventes det, at risikoen for ensomhed og mistrivsel mindskes samtidig med, at børnene og de unges selvværd øges, og de får mulighed for at få gode oplevelser og nye venskaber. At blive en del af et fællesskab kan ligeledes øge muligheden for at begå sig i sociale arenaer som uddannelse og job senere i livet. 

 

Ved interesse kontaktes

Anja Bøgeskov

Tlf.: 99455468