Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kørsel

Kørselsinformation K-Klasserne  

 

 

Et barn, der er visiteret til specialskole eller specialgruppen, kan bevilges kørsel til skole og eventuelt skolefritidsordning (SFO).  

Kørsel til skole bevilliges i henhold til lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 - Folkeskoleloven § 26, stk. 1, der oplyser, at kommunen skal sørge for befordring af elever, der er henvist til specialundervisning, når betingelserne om afstandskriterier er opfyldt:

 

Afstandskriterierne er: 

  • Elever i 0.-3. klasse, der har længere end 2,5 km. 

  • Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

  • Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

  • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

  • Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. 

 

Hvis ikke man opfylder afstandskriterierne, så er man selv ansvarlig for at få sit barn i transporteret i skole enten med offentlig transport eller egen kørsel. Man kan få bevilliget buskort. 

På Klokkerholm skole er det Nordjyllands Trafikselskab der er udbyder af kørslen. 

 

Hvis man benytter sig af kørsel i ferier, er hjemkørsel kl. 15. 

 

Planlægning af kørsel: 

 

Kørslen planlægges årligt i maj måned til efterfølgende skoleår, og kan løbende ændres gennem skoleåret. Alle ændringer skal videregives af kørselskoordinator til NT, og har en ekspeditions tid på max 10 hverdage. Det bliver altid iværksat så hurtigt som muligt.  

 

På Klokkerholm Skole er det lærer Ann-Dorthe Nebeling Bach der er kørselskoordinator og kontaktperson. Det er kun hende, der kan henvende sig til kørselskontoret, så hvis der skal  

foretages permanente ændringer for jeres barn, er det hende i skal kontakte. Dette kan I gøre via 

aula. Det er os som skole, der har kontakten med jer som forældre ved generelle orienteringer omkring taxakørsel.  

 

Det er VIGTIGT at man husker at framelde sit barn, hvis ikke man har brug for den daglige 

taxakørsel. Her skal meldes afbud til NT. 

 

Al info vedrørende specialkørsel kan læses her: