Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SPT

SpecialPædagogisk Team (SPT) 

 

SPT er K-afdelingens udvidede arbejde med kerneopgaven, hvor vi bidrager til inklusionsindsatser i almenskolerne, på det område hvor vi har særlig specialviden; nemlig børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og her særligt udfordringer inden for ASF. 

Teamet består af 5 medarbejdere, både pædagoger og lærere + en koordinator. Teamet mødes en gang hver 14. dag for at sparre med hinanden for at optimere indsatserne. 

 

Mål 

At mindske segregeringen af elever med udfordringer inden for ASF og lignende på almenskolerne 

 

Delmål 

 • At udbrede viden om og forståelse for ASF 

 • At udnytte specialviden og -ressourcer forebyggende inden en evt. visitering 

 • At mindske skolevægringen blandt elever inden for ASF 

 • At styrke samarbejdet på tværs af almenskole og K-afdeling 

 • At lette inklusionen af allerede visiterede elever i almenskolen på baggrund af større forståelse og tættere samarbejde mellem faggrupper 

 

Arbejdsopgaver 

 • Deltagelse i opstartsmøder 

 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser i samarbejde med projektkoordinator, LMV og team   

 • Observationer i klasser/CO-teaching i klasser  

 • Deltagelse i teammøder og sparring med teams  

 • Deltagelse i evt. netværksmøder, forældremøder e.lign 

 

Derudover er der bl.a. mulighed for indsatser med fokus på 

 • Etablering af indsatser efter udredning på psykiatrien med efterfølgende autismediagnose 

 • Inklusion af K-elever efter revisitering – tilbageførsel 

 • Projekter i SFO 

 • Opfølgning af overståede indsatser (deltagelse på teammøder) Fastholdelse 

 • Formidling af viden til personalegrupper 

 

Kontakt os 

Koordinator Katrine Rohde